Privacy Policy

Wij zijn ZooStation BV. Wij respecteren jouw privacy maar soms moeten we toch persoonsgegevens gebruiken. In deze privacy policy leggen we uit welke gegevens we gebruiken en hoe we deze bewaren, beschermen en verwerken. Deze privacy policy heeft betrekking op onze website www.zoostation.nl (de “Website”) en onze diensten (de “Diensten”).

 

Onder de zestien?

Als je onder de zestien bent, kan je geen gebruik maken van onze Website en onze Diensten zonder de toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

 

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met “Persoonsgegevens” bedoelen wij identificeerbare gegevens van een natuurlijk persoon. Deze definitie is niet identiek aan de definitie van persoonsgegeven zoals wettelijk vastgelegd. We gebruiken deze definitie in deze privacy policy enkel ter verduidelijking.

 

Jouw toestemming

Op verschillende momenten kunnen we jouw gegevens opslaan, bijvoorbeeld wanneer je onze Website bezoekt, je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruik maakt van onze Diensten of wanneer je contact met ons opneemt. Via deze privacy policy vragen we jouw toestemming om deze gegevens te gebruiken.

Tenzij we er wettelijk toe verplicht zijn, zullen we zullen jouw persoonsgegevens niet verwerken zonder jouw toestemming.

 

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de situatie. Wanneer je onze website bezoekt, zullen we je IP adres en locatie bewaren. Zodra je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, bewaren we ook je e-mailadres en naam. Zodra je klant van ons wordt, hebben we gegevens van je nodig t.a.v. de facturatie zoals een factuuradres, KVK en BTW nummer.

Zodra je als expat solliciteert op een vacature, bewaren we de volgende gegevens van je: je naam, adres, huidige werkgever, functie, e-mailadres, telefoonnummer, CV en je motivatie.

 

Beschermd

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Ter voorkoming daarvan nemen we de volgende maatregelen:

 

  • Beveiligde netwerkverbindingen met SSL (Secure Locket Layer) technologie of een andere, soortgelijke, technologie.
  • De toegang tot deze persoonsgegevens wordt gelimiteerd tot de personen die deze data nodig hebben.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te vervullen en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

 

Verwerkers

Soms delen we persoonsgegevens met anderen. Indien we dat doen, wordt er eerst een verwerkersovereenkomst opgesteld met de betreffende partij. Daarin wordt vastgelegd dat zij jouw gegevens veilig gebruiken en enkel de gegevens gebruiken die vereist zijn voor het uitvoeren van hun diensten. Deze partijen verwerken jouw data conform onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de relevante wetgeving.

 

Derden

Soms delen we jouw gegevens met derden die geen verwerker zijn. Wij zullen met die partijen overeenkomen dat zij jouw gegevens zorgvuldig zullen gebruiken. Ze zullen jouw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben ontvangen. Bijvoorbeled als je hebt gesolliciteerd via onze website kunnen we jouw gegevens bijvoorbeeld delen met: Klanten van ZooStation die op zoek zijn naar kandidaten.

 

Overdracht

We verwerken jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie (EU). We zullen uw gegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken als het land een effectief beschermingsniveau voor uw gegevens heeft.

We zullen uw gegevens nooit overdragen naar andere landen of andere partijen dan hierboven beschreven.

 

Cookies

Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die op je computer worden opgeslagen. Jouw webbrowser slaat deze cookies op wanneer je onze website bezoekt. Deze cookies worden weer opgehaald bij een volgend bezoek. Zo herkent onze website jou als vorige bezoeker.

Cookies zijn essentieel voor de werking van onze website en zorgen ervoor dat je onze website veilig kunt bezoeken en we bugs en fouten op onze website kunt volgen. Ook gebruiken wij cookies om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.

Je kunt jouw cookie-instellingen in jouw browser wijzigen als je niet wilt dat cookies naar jouw apparaat worden verzonden. We zullen dan geen cookies opslaan zodra je onze website bezoekt. Hou er dan wel rekening mee dat sommige websitefuncties of -services van onze website mogelijk niet correct zullen werken.

 

Wijzigingen in deze privacy policy

Zo nu en dan zullen we onze privacy policy updaten.
We may update our privacy policy from time to time. Wanneer we aanzienlijke wijzigen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen via onze Website of via de e-mail als je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief. Indien je niet ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief, raden we je aan onze Website en privacy policy regelmatig te bezoeken.

 

Jouw rechten

De gegevens die we verzamelen zijn persoonlijk en privé. Daarom heb je de volgende rechten t.a.v. deze persoonsgegevens:

 

  • Recht van inzage in jouw persoonsgegevens;
  • Recht ons te verzoeken jouw gegevens te corrigeren, bij te werken, aft e schermen of te verwijderen. In geval van fraude, niet-betaling of een andere onrechtmatige daad kunnen we besluiten sommige gegevens te bewaren in een register op een zwarte lijst.
  • Je mag vragen om een kopie van jouw verwerkte persoonsgegevens. Ook kunnen we – op jouw verzoek – een kopie van deze gegevens versturen naar een andere partij, zodat je dat niet zelf hoeft te doen.
  • Je kunt een klacht indienen tegen het verwerk van jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je de indruk hebt dat we jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
  • Je kunt je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens altijd intrekken. Vanaf dat moment zullen we jouw persoonsgegevens niet meer verwerken.

 

Indien je vragen hebt over onze privacy policy, neem dan contact met ons op.

 

ZooStation BV
Regulusweg 11 3e etage
2516 AC Den Haag
KvK-number: 63536609

070-2210711 / info@zoostation.nl